Seneste Nyheder

Læs under "Elite" for holdkamp referat.

  • Husk klubaften hver tirsdag kl.19.00 - 20.30
  • Husk Begynder træning hver onsdag kl.19.00 -19.45 tilmelding v.opslagstavlen i centret.

Junior Squash aften 27 februar - læs under Junior siden.

 

 

Generalforsamling

 

Bestyrelsen indkalder til den årlige General Forsamling.

26. marts 2015 kl. 19:00 i Squash Centeret på Damgade 102.

Klubben har brug for et stort fremmøde for at sikre den fortsatte optimale drift. Ligger I inde med ros, ris, har forslag til nye initiativer eller ønsker i at deltage i klubarbejdet, er det her i kan gøre jeres indflydelse gældende. Tag fat i jeres makker, mød op og vær en del af fællesskabet.

   Dagsorden:  

1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Kassererens beretning - samt godkendelse af regnskab og budget

 4. Forslag til kontingent

 5. Indkommende forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden generalforsamlingen)

 6. Valg, der er 3 poster på valg til bestyrelsen: 

Kasser - Mogens Pein. Modtager ikke genvalg. Claus Jeppesen opstiller.

2 bestyrelses medlemmer;

Camilla Birkeland - Modtager genvalg

Marc Andresen - Modtager genvalg

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisor for 2 år og revisorsuppleant for 1 år

9. Evt.

Klubben er som sædvanlig vært med kaffe og kage. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Bredde

Juniorer

Elite